Imposante Woorden

    Betreurenswaardig genoeg dien ik te verhalen dat ik uit de praktijk heb ondervonden hoe individuen die zichzelf als oligofreen beschouwen aan het licht treden. Bij de enkelingen die zonder gŕne bewust onbekwaam zijn ervaar ik geen complicaties. Echter, wanneer men intentioneel een vocabulaire tentoonspreidt vol onsenicure woorden en invariant neologismes effectueert, ter emfase van hun (feitelijk ontbrekende) intellect te camoufleren en inzonderheid te imponeren, dan ervaar ik dat als een onaangename habitus.

    Hylarisch en carnavalesk wordt het, wanneer het evolueert in misplaatste leuzen, waarbij men het epitheton ornans dermate doet domineren, dat de volledige coherentie van hun kretologie wordt geru´neerd. Het meest deerniswekkende voor de persoon in kwestie is dat diens contrei zich generaliter welbewust is van zijn/haar pose, nochthans dat niet bestaat te verbaliseren uit kleinhartigheid hem/haar te affronteren.

    De eventualiteit die buitendien existeert is dat het een alternatieve pose aanvat, scilicet een individu die postuleert incompetent te zijn en daar nimmer over ventileert. Dientengevolge kan over voorgaand geenszins gelogenstraft worden en zal dit postulaat immermeer existeren met het geassorteerde sentiment van inferieuriteit. Hoe gaarne ik ook becomplimenteerd word over mijn voorkomen, doet de mening mij toe het bovenmatig wrang te vinden wanneer een aselect persoon zichzelf als incapabel beschouwt.

    Ik prefereer de laatstbedoelde individuen aan te dragen assertief te zijn, krachtens het bewust onbekwaam zijn specialiter resulteert in veredelende prestaties, mits deze onderkent worden en deze persoon aspiratieve prestaties belieft. Hierdoor biedt de persoon zichzelf de oppertuniteit te ontkiemen en bijgevolg diens gevoel van inferieuriteit te reduceren.

Laurens
14 oktober 2003

<< Terug
Laatste Neologismen
FinansyriŰ
Andersoms
Ondernemingsradio
EmpathÚ´st
Impulsaankoper

Laatste Columns
Wie schrijft, die blijft
Sterke mening over relativeren
Fijne foutjes

Laatste Gedichten
Digitaal socializen
Spreek me gerust aan
Teder
Mits ongedetermineerd, valt alle tekst op deze site onder mijn auteursrecht.