Politiek en genuanceerde stellingen

Het vierjaarlijkse, politieke getouwtrek in Nederland is weer volop in de media. De communicatiekast vol gereedschappen is opengetrokken om het publiek te overtuigen, manipuleren en (nog veel venijniger) op onbewust niveau te beïnvloeden. We vallen ten prooi aan talloze overredingtrucs, die ons laten hinken op meer gedachten dan er partijen zijn.

Als het gaat om te ingewikkelde of voor hen onbelangrijke zaken, zijn mensen van nature hokjesdenkers. Het scheelt een hoop tijd en energie om te simplificeren en je krijgt (al dan niet terecht) een overall beeld van het geheel. Ik merk het bij mezelf ook; wat me interesseert krijgt een rijk palet aan grijswaarden van beoordeling ter beschikking - al het overige wordt zwart-wit. Onderwerpen die me weinig interesseren krijgen een eenvoudig label en er gaat een grote stempel Case Closed op!

Politiek is daar een voorbeeld van. Zuivere desinteresse rechtvaardigt mijn naïviteit genoeg om te berusten in de gedachte dat mensen in Den Haag meer verstand van zaken hebben dan het volk wantrouwend vermoedt. Media volgen politici nauw op de voet, schandalen komen vanzelf aan het spreekwoordelijke licht.

Partijen passen helaas niet in hokjes. Stemmers die zich in de partijprogramma’s verdiepen concluderen steevast dat er geen enkele partij is die volledig bij hun ideeën aansluit. Vaak denken mensen veel genuanceerder over zaken dan partijen dat uiten. Niet gek! Je moet jezelf profileren als partij, ofwel statements maken. Hoe begrijpelijk zou deze column zijn als ik al mijn stellingen voortdurend zou nuanceren?

Democratie betekent dat het volk een groep mensen kiest die voor haar beslissingen maakt. De laatste tijd is de trend dat mensen zélf willen meebeslissen: hulde aan het referendum! Maar kom, hoeveel inzicht heeft de doorsnee burger op de consequenties van een beslissing op grote schaal? Wie zien bijvoorbeeld de wérkelijke impact van een verenigd Europa? Hoeveel verstand denkt men te hebben over abstracte zaken op overheidsniveau? Kijk voor puur vermaak eens op fora of discussiebijeenkomsten van de gemiddelde burger; hoe snel wordt de essentie van de hoofdvraag of probleemstelling overruled door irrelevante zaken? Ongetwijfeld zullen de reacties op deze column er weinig van verschillen.

Ja, ik heb onterecht bepaalde labels op partijen en lijsttrekkers geplakt. Ik heb het mezelf makkelijk gemaakt! Ik accepteer het bestel zoals het bestaat en de overredingstechnieken die onbeschaamd worden ingezet. En ik ga stemmen!

Laurens
20 november 2006

<< Terug
Laatste Neologismen
Finansyrië
Andersoms
Ondernemingsradio
Empathéïst
Impulsaankoper

Laatste Columns
Wie schrijft, die blijft
Sterke mening over relativeren
Fijne foutjes

Laatste Gedichten
Digitaal socializen
Spreek me gerust aan
Teder
Mits ongedetermineerd, valt alle tekst op deze site onder mijn auteursrecht.